logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

DANE PODSTAWOWE
   Dane teleadresowe
   Kontakt
   Elektroniczna skrzynka podawcza
   Polityka cookies

INSPEKTORAT
   Podstawy prawne
   Struktura organizacyjna
   Kierownictwo
   Wydziały
   Regulamin organizacyjny
   IOD
   RODO
   Dostępność
      Deklaracja dostępności
      Osoby niepełnosprawne
      Raport dostępności

KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
   Podstawy prawne

POLITYKA JAKOŚCI
   Deklaracja polityki jakości

BUDŻET I MAJĄTEK WITD
   Budżet i majątek
   Sprawozdanie finansowe
      Sprawozdanie finansowe za rok 2018
      Sprawozdanie finansowe za rok 2019
      Sprawozdanie finansowe za rok 2020
      Sprawozdanie finansowe za rok 2021
      Sprawozdanie finansowe za rok 2022
      Sprawozdanie finansowe za rok 2023

INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
   Informacje o stażu w WITD
   Informacje o praktyce w WITD Katowice
   ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
   Oferty pracy
      Aktualne oferty pracy
      Wyniki naborów

PETYCJE
   Petycje
      Petycja z dnia 26 października 2017 r.
      Petycja z dnia 20 kwietnia 2018 r.
   Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
   Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
   Inne informacje

PROCEDURY KONTROLI
   Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
   Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
      Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa w roku 2023

SKARGI I WNIOSKI
   Skargi i wnioski
corner   corner