logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
minus Petycje
   minus Petycja z dnia 26 października 2017 r.
   minus Petycja z dnia 20 kwietnia 2018 r.
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 27 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJA O WNIESIONEJ PETYCJI

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje o złożeniu  w dniu 26 kwietnia 2018 r.  petycji z dnia 20 kwietnia 2018 r. Treść petycji załączono do niniejszego ogłoszenia. Podmiotowi wnoszącemu petycję została udzielona odpowiedź zgodnie z wymogiem art. 13 ustawy o petycji.

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-04-27 12:57:52 - Skan wniesionej petycji z dnia 20 kwietnia 2018 r. (76.48 kB)

Ilość odwiedzin: 2401
Nazwa dokumentu: Petycja z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 12:43:25
Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 12:43:25
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 16:44:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner