logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


POLITYKA JAKOŚCI > Deklaracja polityki jakości

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, powołany jest do kontroli przestrzegania przepisów regulujących kwestie transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne oraz przepisów ruchu drogowego. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie przestrzegania prawa oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg na terenie województwa śląskiego.

 

Nasze cele to:

  • poprawa bezpieczeństwa w przewozie drogowym osób i rzeczy
  • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przewozów towarów niebezpiecznych i odpadów
  • ochrona rodzimego rynku licencjonowanych przewoźników drogowych i zapewnienie przestrzegania zasad równej konkurencji
  • zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
  • przeciwdziałanie procesowi degradacji dróg

Przewoźnik kontrolowany przez naszych inspektorów wie, że kontrola jest prowadzona w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Chcemy być postrzegani jako służby kompetentne, sprawne i przyjazne.

W swojej pracy dążymy do zwiększenia efektywności wewnętrznych metod pracy poprzez:

  • szkolenia, ciągłe doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dopasowywanie się do zachodzących w otoczeniu zmian
  • poprawę struktury organizacyjnej
  • poprawę jakości gospodarowania posiadanymi zasobami
  • doskonalenie kanałów komunikacji

 

Ilość odwiedzin: 13494
Nazwa dokumentu: Deklaracja polityki jakości
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Mazelanik
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Mazelanik
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-20 15:45:00
Data udostępnienia informacji: 2007-09-28 11:29:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-25 10:35:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner