logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > Informacje o stażu w WITD

Staż w WITD w Katowicach

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach istnieje możliwość odbycia stażu.

Osoby zainteresowane mogą poszerzyć swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, co z pewnością ułatwi im rozwój dalszej kariery zawodowej.

Pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy znajdującego się w miejscu zamieszkania osoby bezrobotnej.

Osobą odpowiedzialną za staże w WITD w Katowicach  jest pracownik zatrudniony na Samodzielnym stanowisku ds. kadr.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  32 42-88-156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 31070
Nazwa dokumentu: Informacje o stażu w WITD
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Karwalska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Karwalska
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Karwalska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 12:09:00
Data udostępnienia informacji: 2021-02-11 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-11 12:53:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner