logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Poniżej wyjaśniamy skróty używane w Biuletynie Informacji Publicznej:

GITD    - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
WITD   - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ITD      - Inspekcja Transportu Drogowego
ŚWITD - Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

WFK     - Wydział Finansowo-Księgowy
WP       - Wydział Prawny
WAT     - Wydział Administracyjno-Techniczny
WI       - Wydział Inspekcji

NWFK   - Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
NWP     - Naczelnik Wydziału Prawnego
NWAT   - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
NWI     - Naczelnik Wydziału Inspekcji

Ilość odwiedzin: 18411
Nazwa dokumentu: Słownik skrótów
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Stański
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27 12:42:48
Data udostępnienia informacji: 2007-09-27 12:42:48
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-27 15:34:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner