logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 9 listopada 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu nr WAT.272.1.4.2015 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

„Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach ”

za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny przy zaoferowanej łącznej cenie oferty brutto Cn – 115.155,79 zł uzyskała 80,00 pkt., liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Zn – 56% uzyskała 20,00 pkt. Ocena końcowa oferty Kon- 100,00 pkt.

W zakresie powyższego postępowania oprócz powyższego wykonawcy wpłynęła również oferta ze strony: Polska Grupa Pocztowa S.A., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 45-47, 03-846 Warszawa.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny przy zaoferowanej łącznej cenie oferty brutto Cn – 121.485,43 zł uzyskała 75,83 pkt., liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Zn – 5% uzyskała 1,79 pkt. Ocena końcowa oferty Kon- 77,62 pkt.

Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy nie został wykluczony z ubiegania się o udzielanie ww. zamówienia publicznego żaden z wykonawców, a także, że nie została odrzucona żadna oferta.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Bogusław Piotrowski

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.4.2015 w przedmiocie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagrnicznym dla WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 10:29:49
Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 10:29:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 10:39:00

Wersja do wydruku...

corner   corner