logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 30 czerwca 2015 r.

WAT. 2600.3.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Dostawy papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy:

PRO OFFICE Sp. z o.o., al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice – w cenie brutto Cn- 13.320,90 zł brutto, przyznana ocena punktowa- 100,00 pkt.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej cenie brutto: 13.320,90 zł - uzyskała 100,00 pkt.

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły także oferty ze strony wykonawców:

a) Paweł Wysocki Hurtowania Papiernicza, al. Bielska 80, 43-100 Tychy – w cenie brutto Cn- 13.376,25 zł, przyznana ocena punktowa- 99,58 pkt.,

b) Partner XXI Sp. z o.o., ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa – w cenie brutto Cn- 14.575,59 zł, przyznana ocena punktowa- 91,39 pkt.,

c) Jerzy Rożen Biuro Plus, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice- w cenie brutto Cn - 14.593,95 zł, przyznana ocena punktowa- 91,28 pkt.

Otrzymane oferty odpowiadają wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej cenie brutto, uzyskały stosowną ocenę punktową jak powyżej w lit a do c.

 

Podpisano elektronicznie

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty w tyrbie zapytania ofertowego nr WAT.2600.3.2015 w przedmiocie dostawy papieru kserograficznego dla WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 12:12:32
Data udostępnienia informacji: 2015-06-30 12:12:32
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-30 12:15:48

Wersja do wydruku...

corner   corner