logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 26 czerwca 2015 r.

WAT.2600.3.2015

 

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego, w dniu 25 czerwca 2015 r. uprzejmie informujemy:

 

Pytanie: „Przedmiotem zamówienia jest papier typu POLSPEED o białości CIĘ min 146 +/- 3 (klasa C), jednak Zamawiający tak określił parametry techniczne papieru, że wskazany papier jest niezgodny z opisem (specyfikacja techniczna POLSPEED w załączeniu).

Dodatkowo Zamawiający gramaturę papieru określił jako 80g/m2 +/- 2g. Zgodnie z normą ISO 536:1996 na podstawie, której określana jest gramatura papieru, parametr ten określany jest z tolerancją 3g a nie 2g. Wątpliwości w interpretacji budzi również sposób opisania parametru bieli papieru. Zamawiający wskazuje „minimum 146+/-3 CIĘ". Proszę o wskazanie czy należy zaoferować papier o wskaźniku bieli CIĘ minimum 146, czy mieszczącym się w przedziale 143 – 149 CIĘ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru o parametrach równoważnych lub lepszych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Ponieważ Zamawiający grubość papieru określił jako 103+/- 3 mic, proszę o informację czy papier o parametrach 104+/- 3 mic będzie uznany przez Zamawiającego za lepszy.

Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub o dopuszczenie do zaoferowania papier spełniający poniższe warunki: Gramatura - 80 +/- 3 g/m2, Białość CEE-146+/-3, Grubość -104 +/-3 mikronów.”

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę papieru kserograficznego o gramaturze: 80± 3/m2, białości CEE: 146+/-3, grubość: 104+/-3 mikronów.

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia treści SIWZ nr WAT.2600.3.2015 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie dostawy papieru kserograficznego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 12:53:41
Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 12:53:41
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-26 12:58:35

Wersja do wydruku...

corner   corner