logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INSPEKTORAT > IOD

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

i

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (Z-ca IOD)

 

 

 

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art.37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych (Z-ca IOD).

Pani Marta Krajewska

 Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach

 

Pani Anna Dudek

Z-ca Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach

 

 

Kontakt do IOD i Z-cy IOD poprzez:

  1. e-mail: iod@katowice.witd.gov.pl
  2. listownie z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres korespondencyjny:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Nazwa dokumentu: IOD
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dudek
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krajewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2019-09-11 09:40:21
Data udostępnienia informacji: 2019-09-11 09:43:42
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 10:01:04

Wersja do wydruku...

corner   corner