logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 7 maja 2015 r. Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy składników umundurowania służbowego dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach Nr postępowania:WAT.272.1.1.2015 Szanowni Państwo, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 7 maja 2015 r., uprzejmie informujemy: Pytanie: „Zapytanie do SIWZ dotyczące postępowania WAT.272.1.1.2015, cz. II dostawa obuwia służbowego. Czy zamawiający dopuści próbki obuwia polowego letniego w rozmiarze 43 oraz półbutów damskich wyjściowych w rozmiarze 36?” Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza próbek obuwia polowego letniego w rozmiarze 43 oraz półbutów damskich wyjściowych w rozmiarze 36. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdziałem XIII pkt. 1 ppkt. 8 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia zdanie pierwsze - wymaga od oferenta nieodpłatnego dołączenia do złożonej oferty próbek obuwia tj. po jednej parze: butów polowych zimowych i letnich w rozmiarze 42, półbutów koloru czarnego męskich w rozmiarze 42 oraz półbutów koloru czarnego typu pantofle damskie w rozmiarze 39, półbutów damskich wyjściowych w rozmiarze 39. Rozmiar winien być zgodny z numeracją francuską. Wymóg zaoferowania obuwia w powyższym rozmiarze wynika z faktu, iż obuwie to będzie podlegało ocenie jakościowej przez wskazanych członków stałej komisji przetargowej między innym pod kątem pasowości i wygody obuwia. Ocena taka jest możliwa wyłącznie poprzez przeprowadzenie próby użytkowej przez wskazanych członków komisji przetargowej o wielkości i rozmiarze stopy odpowiadającej wielkości wyrobu badanego. Sprawa wyłączona z systemu EZD

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania przeatgowego nr WAT.272.1.1.2015
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-08 09:25:43
Data udostępnienia informacji: 2015-05-08 09:25:43
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 09:27:43

Wersja do wydruku...

corner   corner