logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
minus Oferty pracy
   minus Aktualne oferty pracy
   minus Wyniki naborów
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > Oferty pracy > Wyniki naborów

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  TRANSPORTU DROGOWEGO w Katowicach 

informuje o wynikach naboru na stanowisko:

administrator w Wydziale Administracyjno-Technicznym (stanowisko nie jest stanowiskiem w korpusie służby cywilnej)

treść ogłoszenia: patrz załączniki

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 21.12.2016r.

ogłoszenie ważne do: 30.12.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń: 3

liczba osób spełniających wymagania formalne: 3

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko administratora w Wydziale Administracyjno-Technicznym wybrano Panią Dominikę Majecką zamieszkałą w Częstochowie.

Uzasadnienie: Pani Dominika Majecka spełniła wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

administrator w Wydziale Finansowo-Księgowym (stanowisko nie jest stanowiskiem w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 25.11.2016r.

ogłoszenie ważne do: 05.12.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń: 2

liczba osób spełniających wymagania formalne: 2

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko administratora w Wydziale Finansowo-Księgowym wybrano Panią Marię Siedlecką zamieszkałą w Łaziskach Górnych.

Uzasadnienie: Pani Maria Siedlecka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

administrator w Wydziale Inspekcji (stanowisko nie jest stanowiskiem w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 11.04.2016r.

ogłoszenie ważne do: 20.04.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń: 3

liczba osób spełniających wymagania formalne: 3

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko administratora w Wydziale Inspekcji wybrano Panią Monikę Bialas zamieszkałą w Jaworznie.

Uzasadnienie: Pani Monika Białas spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

sekretarka w Wydziale Administracyjno-Technicznym (stanowisko nie jest stanowiskiem w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 30.03.2016r.

ogłoszenie ważne do: 08.04.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń: 8

liczba osób spełniających wymagania formalne: 5

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko sekretarki w Wydziale Administracyjno-Technicznym wybrano Panią Ilonę Cofała zamieszkałą w Piekarach Śląskich.

Uzasadnienie: Pani Ilona Cofała spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

starszy referent ds. administracyjnych w Wydziale Inspekcji (stanowisko w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 14.03.2016r.

ogłoszenie ważne do: 24.03.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń: 14

liczba osób spełniających wymagania formalne: 8

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starszy referent ds. administracyjnych w Wydziale Inspekcji wybrano Panią Joannę Grela zamieszkałą w Siemianowicach Śląskich.

Uzasadnienie: Pani Joanna Grela spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

sekretarz kierownika jednostki (stanowisko w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 01.03.2016r.

ogłoszenie ważne do: 14.03.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń: 96

liczba osób spełniających wymagania formalne: 57

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko sekretarz kierownika jednostki wybrano Panią Wiolettę Groffik zamieszkałą w Imielinie

Uzasadnienie: Pani Wioletta Groffik spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowy  (stanowisko w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 30.01.2016

ogłoszenie ważne do: 09.02.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń:12

liczba osób spełniających wymagania formalne:3

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego wybrano Panią Katarzynę Miłkowską zamieszkałą w Sosnowcu

Uzasadnienie: Pani Katarzyna Miłkowska spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

referenta prawnego w Wydziale Prawnym (stanowisko  w korpusie służby cywilnej)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 23.01.2016r.

ogłoszenie ważne do: 02.02.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń:  65 ofert        

liczba osób spełniających wymagania formalne:  42

status naboru: zakończony

wybrany kandydat/kandydatka:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta prawnego wybrano Panią Katarzynę Torbę zamieszkałą w Kroczycach

Uzasadnienie: Pani Katarzyna Torba spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze,  jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.

 

starszego administratora w Wydziale Finansowo-Księgowym
(stanowisko to nie jest stanowiskiem w korpusie służby cywilnej)

umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 18.12.2015r.

ogłoszenie ważne do: 23.12.2015r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń:  1

liczba osób spełniających wymagania formalne: 1

status naboru: zakończony wyborem kandydata

wybrany kandydat: Grzegorz Garstka

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starszego administratora w Wydziale Finansowo-Księgowym wybrano Pana Grzegorza Garstka zamieszkałego w Rudzie Śląskiej.

Uzasadnienie: Pan Grzegorz Garstka spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentował się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku

administratora w Wydziale Administracyjno-Technicznym
(stanowisko to nie jest stanowiskiem w korpusie służby cywilnej)

umowa na czas określony ok. 4  miesiące
(przewidywany termin obowiązywania umowy 11 stycznia 2016 - 29  kwietnia 2016r.)

 

liczba lub wymiar etatu: 1

ogłoszenie ważne od: 23.12.2015r.

ogłoszenie ważne do: 04.01.2016r.

Wyniki naboru:

ilość zgłoszeń:  1

liczba osób spełniających wymagania formalne: 1

status naboru: zakończony wyborem kandydata

wybrany kandydat: Paweł Magier

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko administratora wybrano Pana Pawła Magier zamieszkałego w Chorzowie.

Pan Paweł Magier  spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentował się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wyniki naborów
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Karwalska
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Karwalska
Data wytworzenia informacji: 2014-06-04 14:08:29
Data udostępnienia informacji: 2014-06-04 14:08:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 13:06:45

Wersja do wydruku...

corner   corner