logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl

/77y3rbx3fy/skrytka

Obecnie trwają prace nad poszerzaniem funkcjonalności skrzynki. Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji Ministerswa Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z WITD w Katowicach należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl 
    (Instrukcja dotycząca zakładania konta)

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do funkcji ́Wyszukaj w portalu ePUAṔ 
    i wyszukać podmiot:  ́Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach́ 
  
3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu i naciśnieciu przycisku ́szukaj́ pojawi się
    okno ze spisem znalezionych elementów. Po wybraniu pozycji:

  Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

    zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo
   aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja
   "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia
    formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą
     bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym
     certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca
     wysłanie dokumentu.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym 
     podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 

2. Akceptowalne formaty załączników to:
       a. DOC, RTF
       b. XLS
       c. CSV
       d. TXT
       e. GIF, TIF, BMP, JPG
       f. PDF
       g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
   (dokumentu elektronicznego)  nie może przekroczyć 3MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
    automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


 

Nazwa dokumentu: elektroniczna skrzynka podawcza
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Stański
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2008-10-10 13:18:14
Data udostępnienia informacji: 2008-10-10 13:31:10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-08 07:57:29

Wersja do wydruku...

corner   corner