logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 27 kwietnia 2023 r.

 

Ogłoszenie nr WFK.2613.3.2023 o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr  WFK.2613.3.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania  - do dnia 26 kwietnia 2023 r. wpłynęły wnioski o nieodpłatne przekazanie ze strony:

1) Gminy Kłomica (42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, woj. śląskie) – w sprawie przekazania pojazdów marki Fiat Ducato o numerach rejestracyjnych: SK 3501P oraz SK 2819P, Renault Master o numerze rejestracyjnym: SK 72407, Citroen Jumpy o numerze rejestracyjnym: SK 0653X,

2) Gminy Zbrosławice (42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, woj. śląskie) – w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: SK 2819P,

3) Gmina Kochanowice (42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5, woj. śląskie) – w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: SK 3501P ,

4) Grupy Poszukiwawczo-Ratownicza Żary ( 68-200 Żary, ul. Artylerzystów 12/39, woj. lubuskie) - w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: SK 3501P,

5) Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, (51-165 Wrocław, ul. B. Krzywoustego 28, woj. dolnośląskie) - w sprawie przekazania pojazdu marki Citroen Jumpy o numerze rejestracyjnym: SK 0653X,

6) Gminy Dźwierzuty, (12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, woj. warmińsko-mazurskie) - w sprawie przekazania pojazdu marki, Renault Master o numerze rejestracyjnym: SK 72407,

7) Gminy Góra Kalwaria (05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, woj. mazowieckie) - w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: SK 3501P oraz Citroen Jumpy o numerze rejestracyjnym: SK 0653X,

8) Gminy Lipowa (34-324 Lipowa, ul. Wiejska 44, woj. śląskie) - w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: SK 3501P ,

9) Gminy Niegowa (42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1, woj. śląskie) - w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym: SK 3501P .

 

Na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 998) Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego dezycją z dnia 27 kwietnia 2023 r. postanowił o  dokonaniu nieodpłatnego przekazania w trybie:

 - § 7 ust. 2a w związku z § 38 ust.1 rozporządzenia pojazdu marki Citroen Jumpy o numerze rejestracyjnym SK 0653X  na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu

- § 7 ust. 3a w związku z § 38 ust.1 rozporządzenia pojazdu marki:

a) Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym SK 3501P na rzecz Gminy Lipowa,

b) Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym SK 2819 na rzecz Gminy Zbrosławice,

c) Renault Master o numerze rejestracyjnym SK 72407 na rzecz Gminy Dźwierzuty.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie nr WFK.2613.3.2021 o nieodplatnym przekazaniu zbędnych składników rzeczowych majątku WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2023-04-27 13:44:24
Data udostępnienia informacji: 2023-04-27 13:44:24
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-27 15:02:50

Wersja do wydruku...

corner   corner