logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 23 grudnia 2021 r.

 

 

Ogłoszenie nr WFK.2613.3.2021 o nieodpłatnym przekazaniu zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr WFK.2613.3.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny - do dnia 20 grudnia 2021 r. wpłynęły wnioski o nieodpłatne przekazanie ze strony:

a) Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy ,

b) Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowej Górze,

c) Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

d) Wójta Gminy Radziemice,

e) Wójta Gminy w Nędzy.

 

Zgodnie z postanowieniem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004) przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto, zgodnie z ogłoszeniem nr WFK.2613.3.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., rozpoznaniu podlegają wyłącznie wnioski złożone w terminie, przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku złożonego przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, składniki majątku ruchomego zostaną przydzielone i przekazane na potrzeby:

Gminy i Miasta Koziegłowy – pojazd o nr rejestracyjnym SK 5649C,

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – pojazd o nr rejestracyjnym SK 69975.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie nr WFK.2613.3.2021 o nieodplatnym przekazaniu zbędnych składników rzeczowych majątku WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2021-12-23 12:53:07
Data udostępnienia informacji: 2021-12-23 12:53:07
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-27 09:38:35

Wersja do wydruku...

corner   corner