logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 1 lipca 2020 r.

 

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zbędnego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach o wartości przekraczającej kwotę 1200 zł

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z postanowieniem § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004) informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr WAT.2613.13.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży - do dnia 29 czerwca 2020 r. wpłynęły chronologicznie wnioski, ze strony:

1) gminy Radziemice, 32-107 Radziemice, województwo małopolskie,

2) gminy Dąbrowa Górnicza, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, województwo śląskie,

3) gminy Poręba, Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, województwo śląskie.

Wszystkie wnioski dotyczą nieodpłatnego przekazania pojazdu specjalnego marki Fiat Ducato, nr rejestracyjny 5913E. Wnioski spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego. Mając na uwadze powyższe, na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powyższy składnik majątku ruchomego zostanie przydzielony i przekazany gminie Dąbrowa Górnicza zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie nr WAT.2613.13.2020 o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2020-07-01 09:59:05
Data udostępnienia informacji: 2020-07-01 09:59:05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 11:03:23

Wersja do wydruku...

corner   corner