logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 28 listopada 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu nr WAT.272.1.4.2016 r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Świadczenia usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” ujętego w dwóch odrębnych zadaniach częściowych za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia w zakresie zadania częściowego nr: 1 i 2 uznano ofertę wykonawcy:

 „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Otrzymane oferty odpowiadają wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej w zakresie zdania nr 1 cenie brutto 6.265,00 zł uzyskała 100,00 pkt., w zakresie zadnia nr 2 cenie brutto 56.238,00 zł uzyskała 100,00 pkt.

 

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły także oferty ze strony wykonawców:

a) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, w zakresie zdania nr 1 w cenie brutto: 6.712,00 zł, przyznana ocena punktowa: 93,34 pkt.,

b) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, w zakresie zdania nr 2 w cenie brutto: 80.496,00 zł, przyznana ocena punktowa: 69,86 pkt.,

c) „InterRisk”, S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, w zakresie zdania: nr 1 w cenie brutto: 7.179,22 zł, przyznana ocena punktowa: 87,27 pkt., w zakresie zdania nr 2 w cenie brutto: 75.548,00 zł, przyznana ocena punktowa: 74,44 pkt.

Otrzymane oferty odpowiadają wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej cenie brutto, uzyskały stosowną ocenę punktową jak powyżej w lit a do c.

 

Anna Sokołowska-Olesik

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-28 12:24:11
Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 12:24:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 12:58:03

Wersja do wydruku...

corner   corner