logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2017 > listopad > 2017-11-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego o nr WAT.272.4.11.2017 w sprawie dostawy 1 szt. samochodu osobowego dla WITD w Katowicach

Katowice dn. 30 listopada 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 i 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach,

- informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Dostawy samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy Moto Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 29 zgodnie z poniższymi warunkami: a) cena oferty brutto: 96.000,00 zł - przyznana punktacja:100 pkt.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny – uzyskała łącznie 100,00 pkt.

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Ilość odwiedzin: 563
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 08:09:58
Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 08:09:58
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 08:13:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner