logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2017 > listopad > 2017-11-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.3.1.2017

Katowice dn. 23 listopada 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WAT.272.3.1.2017 w przedmiocie: „Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia: komunikacyjnego floty pojazdów, majątkowego dla mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group,Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru (faktyczne i prawne):

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przyznał ofercie łączną liczbę 100 pkt. w zakresie zadania częściowego nr 1 i nr 2, w tym w kryterium:

1) cena łączna oferty Cb (waga 60% )

– w zakresie zadania częściowego nr 1 cena oferty: 15.012,00 zł przyznał 60,00 pkt.,

– w zakresie zadania częściowego nr 2 cena oferty: 132.740,00 zł przyznał 60,00 pkt.,

2) klauzule dodatkowe, fakultatywne Kd ( waga 30%)

– w zakresie zadania częściowego nr 1 przyznał 30,00 pkt.,

– w zakresie zadania częściowego nr 2 przyznał 30,00 pkt.,

3) liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związaną z wystawieniem dokumentów ubezpieczenia, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na dzień ogłoszenia wszczęcia postępowania Zb (waga 10%)

– w zakresie zadania częściowego nr 1 ilość osób 2 przyznał 10,00 pkt.,

– w zakresie zadania częściowego nr 2 ilość osób 2 przyznał 10,00 pkt.

W zakreseie powyższego postępowania wplynęła wyłacznie oferta ww. wykonawcy w zakresie poszczególnych zadań częściowych. W załączeniu do niniejszego ogłoszenia zawarto zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

2017-11-23 12:03:55 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.23 MB)

Ilość odwiedzin: 621
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-23 11:38:00
Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-23 12:04:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner