logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
plus Sprawozdanie finansowe
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2017 > październik

Proszę wybrać przetarg:

» 2017-10-11, Ogłoszenie nr WAT.272.4.8.2017 o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie dostawy papieru kserograficznego

» 2017-10-11, Ogłoszenie nr WAT.272.4.7.2018 o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych

» 2017-10-16, Ogłoszenie o postępowaniu nr WAT.272.3.2.2017 w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie świadczenia usług pocztowych

» 2017-10-17, Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr WAT.272.4.7.2017

» 2017-10-18, Wyjaśnienia do treści druku zapytania ofertowego w postępowaniu nr WAT.272.4.7.2017

» 2017-10-19, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.4.8.2017 w sprawie dostawy papieru kserograficznego na potrzeby WITD w Katowicach

» 2017-10-23, Wyjaśnienia do treści siwz i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu nr WAT. 272.3.2.2017 w przedmiocie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

» 2017-10-25, Wyjaśnienia do treści siwz w postępowaniu nr WAT.272.3.2.2017 w przedmiocie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

» 2017-10-27, Plan zamówień publicznych WITD w Katowicach w 2017 po korekcie

» 2017-10-27, Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr WAT.272.3.2.207 w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

» 2017-10-30, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.4.7.2017 w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla WITD w Katowicach

corner   corner