logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


BUDŻET I MAJĄTEK WITD > Budżet i majątek

Plan finansowy wg ustawy budżetowej na rok 2024  obejmuje:

Dochody w kwocie: 5 000 zł                                                                         

Wydatki bieżące w kwocie: 14 575 000 zł. 

w tym wydatki na zakupy inwestycyjne: 310 000 zł

 

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2023:

Dochody: 4 168,87 zł

Wydatki ogółem: 13 343 550,93zł

w tym wydatki na zakupy inwestycyjne: 721 280 zł

 

 

 

Majątek brutto Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi: 13 492 330,29 zł., w tym:

1.      Środki trwałe w wysokości 11 681 545,40 zł

2.      Pozostałe środki trwałe w wysokości 1 508 953,70 zł

3.      Wartości niematerialne i prawne w wysokości   301 831,19 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 23808
Nazwa dokumentu: Budżet i majątek
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Gorajczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Gorajczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Gorajczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27 12:32:19
Data udostępnienia informacji: 2007-09-27 12:32:19
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-11 14:07:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner