logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Dostępność
   minus Deklaracja dostępności
   minus Osoby niepełnosprawne
   minus Raport dostępności
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Obsługa osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. Aby skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę w sekretariacie tutejszego Inspektoratu.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach w ramach zawartej z firmą Ekoenergia Silesia S.A. umowy najmu korzysta z pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Dojazd do siedziby WITD w Katowicach oznakowany jest tablicami informacyjnymi kierunkowymi umiejscowionymi po obu stronach drogi publicznej oraz tablicą informacyjną przed budynkiem.  

 Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych miejsc do parkowania pojazdów, zlokalizowanych obok wejścia do budynku siedziby jednostki. Dostęp do pomieszczeń biurowych, w tym do sekretariatu jednostki, dla osób ze szczególnymi potrzebami został jest możliwy poprzez wejście klatką schodową oraz wjazd windą, znajdującą się obok klatki schodowej. Obie drogi umożliwiają swobodny dostęp do oznakowanego pomieszczenia sekretariatu. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na fakt, iż obowiązki wynikające z zapewnienia dostępności architektonicznej ciąży na właścicielach obiektów użyteczności publicznej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach wystąpił do firmy Ekoenergia Silesia S.A. o podjęcie działań zmierzających do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696). 

Dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie tutejszego Inspektoratu.

Ilość odwiedzin: 1854
Nazwa dokumentu: Osoby niepełnosprawne
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2020-09-21 23:16:07
Data udostępnienia informacji: 2020-09-21 23:16:07
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 11:18:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner