logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 18 lutego 2016 r.

 

Wyjaśnienia treści druku zapytania ofertowego nr WAT.2600.3.2016 wraz z informacją o modyfikacji treści druku

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach udziela wyjaśnień na pytania wniesione w dniach 17 i 18 luty 2016 r. w zakresie druku zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy oryginalnych tonerów i bębnów na potrzeby tutejszej jednostki.

Pytanie nr 1: „Proszę o udzielenie informacji do zapytania ofertowego WAT.2600.2016. Dotyczy pozycji 6. Oryginalny toner do drukarki, Epson Acluaser 2600 oznaczenie toneru C13S050229 toner został oficjalnie wycofany z produkcji, jednocześnie nie występuje na rynku europejskim w sprzedaży. Proszę o dopuszczenie do oferty produktu zamiennego do wskazanego produktu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu zamiennego wobec tonera opisanego w pozycji 6 załącznika nr 1 do druku zapytania ofertowego. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zaoferowania tonera zamiennego wobec wymaganego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do druku zapytania ofertowego – spowoduje, iż oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Ponadto, zgodnie z wymogiem rozdziału V druku zapytania ofertowego ubiegający się o udzielenie zamówienia oferent winien przedłożyć wypełniony formularz ofertowy dla wszystkich jego pozycji. W związku z powyższym pominięcie lub nie wypełnienie poszczególnych pozycji formularza ofertowego, w tym również dotyczących poszczególnych cen jednostkowych formularza - spowoduje odrzucenie oferty.

Pytanie nr 2: „Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu cenowym kolumny, którą będzie musiał wypełnić Wykonawca, zatytułowanej: „Nazwa producenta i symbol oferowanego materiału". Kolumna ta ma na celu lepszą identyfikację oferowanych przez Wykonawców materiałów i ma pomóc Zamawiającemu w procesie badania ofert. W przypadku umieszczenia tej kolumny w formularzu cenowym Zamawiający będzie posiadał dokument wskazujący czy materiały zaoferowane przez Wykonawców spełniają jego wymagania już na początkowym etapie sprawdzania ofert.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 oraz treści załącznika nr 1 do projektu umowy zawartych w druku zapytania ofertowego nr WAT.2600.3.2016.

W związku z powyższą zmianą druk zapytania ofertowego nr WT.2600.3.2016 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Anna Sokolowska-Olesik

 

 

Podpisano elektronicznie w systemie EZD.

 

 

Nazwa dokumentu: Wyjasnienia do treści druku zapytania ofertowego nr WAT.2600.3.2016 wraz z informacją o modyfikacji treści druku
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-18 12:05:08
Data udostępnienia informacji: 2016-02-18 12:05:08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-18 12:15:03

Wersja do wydruku...

corner   corner