logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  TRANSPORTU DROGOWEGO w Katowicach
ogłasza nabór XV edycji na stanowisko:

młodszego kontrolera transportu drogowego a w okresie 6 miesięcznego kursu specjalistycznego kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku aplikanta
 
 
Liczba etatów: 2
Miejsce wykonywania pracy *: Gliwice i teren województwa śląskiego
 
* Miejscem pracy kandydata będzie, zgodnie z umową o pracę, Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach teren województwa śląskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym inspektorzy wykonują swoje czynności służbowe na terenie całego województwa śląskiego.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 163548
Na stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego
Status: Nabór zakończony
Wyniki naboru:

Wybrani kandydaci:

1. Alina Głośny  -  Sosnowiec

Uzasadnienie:
Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o pracę oraz wykazała się znajomością zagadnień potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

2. Kandydat zrezygnował na etapie badań lekarskich a kolejna osoba z listy nie zgłosiła się na badania lekarskie. Biorąc pod uwagę ogólne wyniki rekrutacji kandydatów, Komisja Rekrutacyjna nie rekomendowała kolejnych kandydatów na wolny wakat.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-10-04 13:36:26 - ogłoszenie o pracę - Gliwice (19.88 kB)
2014-10-04 13:48:11 - wzór oświadczenia (13.67 kB)
2014-10-31 14:00:14 - Lista osób spełniajacych wymogi formalne (152.50 kB)
2014-11-26 11:32:38 - wyniki egzaminu pisemnego (47.00 kB)

Nazwa dokumentu: XV edycja - kontroler traansportu drogoweg Gliwice
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Gołaszewska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-04 13:28:21
Data udostępnienia informacji: 2014-10-04 13:28:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 10:53:06

Wersja do wydruku...

corner   corner