logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 16 stycznia 2015 r.

 

WYJAŚNIENIA

 

Dotyczące druku zapytania ofertowego w postępowaniu nr WAT. 2512.1.2015 w sprawie  udzielenia zamówienia w zakresie świadczenia usług czystościowych w siedzibie Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach  prowadzonego w trybie do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 
Szanowini Państwo w odpowiedzi na pytania wniesione w dniu 15 stycznia 2015 r.  do treści druku zapytania ofertowego, uprzejmie wyjaśniamy: 

Pytanie nr 1-  jaka jest powierzchnia okien objętych usługą mycia?

Odpowiedź:.Szacowana powierzchnia okien objętych usługą mycia wynosi 134m2.

Pytanie nr 2 - jakie jest średnie miesięczne zużycie materiałów higienicznych (ręczniki, papier toaletowy, mydło w płynie) lub podanie liczby pracowników?

Odpowiedź: maksymalna liczba pracowników wykonujących czynności służbowe w siedzibie WITD w Katowicach oraz w oddziałach zamiejscowych wynosi 66 osób. Liczba pracowników wykonujących codzienne czynności służbowe w siedzibie w Katowicach (w godzinach pracy) wynosi 32 osoby. Maksymalna liczba pracowników występuje w siedzibie jednostki w Katowicach raz na miesiąc w związku z przeprowadzanymi odprawami wszystkich pracowników.Nie dysponujemy danymi dotyczącymi średniego zużycia środków higienicznych.

Pytanie nr 3: Czy istnieje możliwość udostępnienia formularza cenowego w wersji edytowalnej word?.

Odpowiedź: Każdy z oferentów może pobrać druk zapytania ofertowego zawierający formularz cenowy w wersji edytowalnej udostępniony na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w zakładce "przetargi". Druk ten zostanie również przesłany na  prośbę oferenta skierowaną do zamawiającego  na adres mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe zawarte są na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia treści druku zapytania ofertowego w postępowaniu nr WAT. 2512.1.2015 w zakresie świadczenia usług czystościowych w siedzibie WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-16 09:42:07
Data udostępnienia informacji: 2015-01-16 09:42:07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-16 10:08:27

Wersja do wydruku...

corner   corner