logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 • Niniejszym informujemy, iż w dniu 5 maja 2008r. w CSP Legionowie nastąpiła inauguracja szkolenia specjalistycznego dla kandydatów VIII edycji na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego.

 • Wyniki z egzaminu ustnego
  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-15 kwietnia 2008 roku odbył się w tut. Inspektoracie egzamin ustny. Wyniki z ogólną punktacją zostały umieszczone pod odpowiednim ogłoszeniem.

 • VIII EDYCJA: Wyniki z egzaminu pisemnego przeprowadzonego w dniu 19 marca2008r.                                                                                                                               Niniejszym informujemy, iż do egzaminu ustnego zostali zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali najlepsze wyniki z egzaminu pisemnego oraz zaliczyli z wynikiem pozytywnym test psychologiczny, w liczbie odpowiadającej stosunkowi czterech kandydatów ja jedno stanowisko pracy.  Kandydaci zakwalifikowani do egzaminu ustnego zostali poinformowani telefonicznie i pisemnie o terminie rozpoczęcia egzaminu. Egzamin ustny odbędzie sie w dniach 14-15 kwietnia 2008r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach przy ulicy Powstańców 41a (IX piętro).

 • VIII EDYCJA: Informacja dotycząca wyników z egzaminu pisemnego przeprowadzonego w dniu 19 marca 2008 roku
  Niniejszym informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna działająca w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dokonała oceny sprawdzianu pierwszego i sprawdzianu drugiego. Natomiast testy psychologiczne sprawdzane są przez firmę zewnętrzną, która zobowiązana jest do dostarczenia wyników poszczególnym województwom do dnia 11 kwietnia 2008r. W związku z powyższym informujemy, że:

  całościowe wyniki z egzaminu pisemnego zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej do dnia 12 kwietnia 2008r.

  Jednocześnie informujemy, iż do dnia ogłoszenia całościowych wyników z egzaminu pisemnego nie udzielamy informacji na temat wyników cząstkowych.

  Kandydaci, którzy przejdą do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie oraz listownie o terminie egzaminu ustnego.

 • Zawiadomienie o egzaminie pisemnym
  Uprzejmie informujemy, że osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o pracę, zostaną powiadomione telefonicznie oraz listownie o terminie egzaminu pisemnego dla kandydatów na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego. Jednocześnie informujemy, iż w/w egzamin odbędzie się 19 marca 2008r. o godzinie 9:00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach przy ul.Jagiellońskiej 25.

 •             Pierwszy z dwóch etapów rekrutacji ma charakter egzaminu pisemnego sprawdzającego posiadaną wiedzę oraz predyspozycje psychologiczne do pracy na stanowisku młodszego  inspektora transportu drogowego.

 • Kandydaci dopuszczeni do egzaminu ustnego zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 • Proszę o zabranie na egzamin pisemny:

   -     dowodu tożsamości, 
   
  -     zawiadomienia, które nadejdzie pocztą 
   
  -     przyborów do pisania.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Każdemu kandydatowi zostanie  przypisany przed wejściem na salę egzaminacyjną  kod identyfikacyjny, który należy później wpisać w odpowiednim miejscu na pracy egzaminacyjnej  zamiast nazwiska.

   

  Jednocześnie prosimy o wcześniejsze przybycie, tj. o godzinie 8:30.

 • Nazwa dokumentu: Informacje
  Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
  Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
  Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Gołaszewska
  Data wytworzenia informacji: 2008-03-07 15:26:34
  Data udostępnienia informacji: 2008-03-07 15:26:34
  Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 11:00:19

  Wersja do wydruku...

  corner   corner