logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 • Lista osób wybranych
  Uprzejmie informujemy, iż nabór VII edycji na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego w tutejszym Inspektoracie został zakończony. Listy osób zatrudnionych zostały umieszczone pod odpowiednimi ogłoszeniami.

 • Wyniki z egzaminu ustnego
  Uprzejmie informujemy, iż 11 i 12 lutego 2008 roku odbył się w tut. Inspektoracie egzamin ustny. Wyniki z ogólną punktacją zostały umieszczone pod odpowiednim ogłoszeniem.

 • Harmonogram egzaminu ustenego
  Uprzejmie informujemy, iż 11 i 12 lutego 2008 roku odbędzie się egzamin ustny. Poniżej publikujemy listę kandyadatów na stanowisko  młodszego inspektora transportu drogowego w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz w   Oddziale  Wydziału  Inspekcji  w   Częstochowie i   Oddziale  Wydziału  Inspekcji  w  Cieszynie dopuszczonych do egzaminu ustnego.  /lista/

 • Wyniki z egzaminu pisemnego
  Uprzejmie informujemy, że w dziale "Oferty pracy->Wyniki naboru->VII edycja" znajdują się informacje o wynikach egzaminu pisemnego na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego w Katowicach. Osoby zainsteresowane prosimy o odwiedzenie działu

 • VII EDYCJA: Informacja dotycząca wyników z egzaminu pisemnego przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2008 roku
  Niniejszym informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna działająca w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dokonała oceny sprawdzianu pierwszego i sprawdzianu drugiego. Natomiast testy psychologiczne sprawdzane są przez firmę zewnętrzną, która zobowiązana jest do dostarczenia wyników poszczególnym województwom do dnia 5 lutego 2008r. W związku z powyższym informujemy, że:

  całościowe wyniki z egzaminu pisemnego zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej do dnia 7 lutego 2008r.

  Jednocześnie informujemy, iż do dnia ogłoszenia całościowych wyników z egzaminu pisemnego nie udzielamy informacji na temat wyników cząstkowych.

  Kandydaci, którzy przejdą do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie oraz listownie o terminie egzaminu ustnego.

 • Zawiadomienie o egzaminie pisemnym
  Uprzejmie informujemy, że osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o pracę, zostaną powiadomione telefonicznie oraz listownie o terminie egzaminu pisemnego dla kandydatów na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego. Jednocześnie informujemy, iż w/w egzamin odbędzie się ... /więcej/

 

 • INFORMACJA: VII edycja rekrutacji inspektorów transportu drogowego
  Informujemy, że rozpoczęlismy rekrutację kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Informacje dotyczące wymogów są umieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

data ogłoszenia
01.12.2007
oferta ważna do:
14.12.2007

  

 • Informacje dotyczące planowanego naboru VII edycji dla kandydatów na młodszego inspektora transportu drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego Katowicach
  W związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 2007r. ustawy o zmianie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (stanowiącej wdrożenie Dyrektywy 2006/22/WE), która ma na celu poprawę warunków działania Inspekcji Transportu Drogowego skutkującą poprawą bezpieczeństwa przewozu osób i towarów, przewidujemy zwiększenie liczby etatów inspektorskich.

  Uprzejmie informujemy, że rekrutacje kandydatów na inspektorów transportu drogowego będą przeprowadzane w kilku turach. Pierwszą z nich, która tym samym będzie VII edycją rekrutacji kandydatów na inspektorów, chcemy rozpocząć w grudniu 2007 roku. Informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Nazwa dokumentu: informacje
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Gołaszewska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-02 08:09:54
Data udostępnienia informacji: 2008-01-02 08:09:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-27 11:52:05

Wersja do wydruku...

corner   corner