logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora Transportu Drogowego został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego w dniu 3 sierpnia 2007 r. 

Po zatwierdzeniu regulamin organizacyjny wszedł w życie na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 01520/13/07 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego  Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora Transportu Drogowego zostały zatwierdzone przez Wojewodę Śląskiego w dniu 20 lipca 2009 r.

Zmiany podyktowane zostały między innymi okolicznością uwzględnienia w strukturze organizacyjnej Inspektoratu nowo utworzonego Oddziału Wydziału Inspekcji z siedzibą w Bielsku-Białej.

Zatwierdzone zmiany do regulaminu weszły w życie na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 01520/14/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.  

Kolejne zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego  Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora Transportu Drogowego zostały zatwierdzone przez Wojewodę Śląskiego w dniu 1lutego 2010 r.

Zmiany podyktowane zostały między innymi okolicznością uwzględnienia w strukturze organizacyjnej Inspektoratu nowo utworzonych  Oddziałów Wydziału Inspekcji z siedzibą: w Wodzisławiu Śląskim i w Zawierciu. Na mocy wprowadzonych z życie zmian został zlikwidowany dotychczas funkcjonujący Oddział Wydziału Inspekcji z siedzibą w Bielsku-Białej. Ponadto na podstawie zatwierdzonych zmian rozszerzeniu uległ zakres kompetencji Wydziału Administracyjno-Technicznego WITD w Katowicach o koordynowanie sposobu wykonywania w jednostce spraw obronnych.

Zatwierdzone zmiany do regulaminu weszły w życie na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 01520/2/10 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.  

W dniu 13 maja 2010 r. Wojewoda Śląski zatwierdził kolejne zmiany do Regulaminu Organizacyjnego WITD w Katowicach. Zmiany zostały podyktowane koniecznością uwzględnienia zmian w zakresach kompetencji Wydziału Prawnego i Wydziału Finansowo-Księgowego, a także powołania komisji dysycplinarnej dla członków korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w jednostkach administracji zespolonej ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Zmiany na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 01520/11/10 weszły w życie z dniem 13 maja 2010 r.

Zarządzeniem nr 349/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. Wojewoda Śląski  nadał na podstawie art.105 ust.4 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach pubicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm.) statut  Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Katowicach. Zarządzenie weszło w życie z dniem 30 czerwca 2010 r.

W dniu 15 października 2010 r. Wojewoda Śląski zatwierdził kolejne zmiany do Regulaminu Organizacyjnego WITD w Katowicach. Zmiany obejmują rozszerzenie ustawowych kompetencji Inspektoratu o nowe zadanie. Zmiany  podyktowane zostały również okolicznością wyznaczenia nowych godzin pracy jednostki. Przedmiotowe zmiany na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 01520/25/10 weszły w życie z dniem 15 października 2010 r.  

W dniu 2 sierpnia 2011 r. Wojewoda Śląski zatwierdził zmiany do Regulaminu Organizacyjnego WITD w Katowicach. Przedmiotowe zmiany rozszerzyły zakres działania Wydziału Administracyjno-Technicznego tut. Inspektoratu. Zmiany na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.22.2011 weszły w życie z dniem 2 sierpnia 2011 r. 

W dniu 28 lutego 2012 r. Wojewoda Śląski zatwierdził zmianę postanowienia paragrafu 3 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego tut. jednostki, która wynikła ze zmiany siedziby WITD w Katowicach. Zmiana weszła w życie na mocy zarządzenia Śląskiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.2.2012 z dniem 28 lutego 2012 r.

Załączniki do pobrania: 2012-02-24 13:56:14 - Schemat organizacyjny WITD w Katowicach (35.00 kB)
2012-03-05 09:10:24 - Regulamin Organizacyjny WITD w Katowicach (243.00 kB)

Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-11 11:25:11
Data udostępnienia informacji: 2008-02-11 11:25:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:10:34

Wersja do wydruku...

corner   corner