logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej

Pracownicy zatrudnieni w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach należą do korpusu służby cywilnej.Kto może ubiegać się o pracę w służbie cywilnej?
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008r., nr 227, poz.1505 ze zm.) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

Art. 4.    

1)  jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;

 2)  korzysta z pełni praw publicznych;

 3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
      przestępstwo skarbowe;

 4)  posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;

 5)  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Informacje dotyczące naboru


Przyjmowane są tylko zgłoszenia na wolne stanowiska pracy ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  (www.dsc.kprm.gov.pl)  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach (http://witdkatowice.sisco.info/) w dziale oferty pracy – aktualne oferty pracy

Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.
 
Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście w siedzibie wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach lub za pośrednictwem poczty. Wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Nazwa dokumentu: ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2007-07-03 10:27:48
Data udostępnienia informacji: 2007-07-03 10:27:48
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01 06:54:05

Wersja do wydruku...

corner   corner