logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > Informacje o stażu w WITD

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach istniej możliwość odbycia stażu zawodowego.
O przyjęcie na staż mogą się ubiegać wyłącznie osoby, nie posiadające doświadczenia zawodowego:
    - bezrobotne, które w roku kalendarzowym skierowania na staż nie ukończyły 25 roku życia,
    - zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie
      lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

O odbycie przygotowania zawodowego mogą się ubiegać osoby, nie posiadające kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy:
    - bezrobotne do 25 roku życia,
    - bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych,
    - bezrobotne długotrwale,
    - bezrobotne powyżej 50 roku życia,
    - bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
    - bezrobotne niepełnosprawne.

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż/przygotowanie zawodowe jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

Nazwa dokumentu: Informacje o stażu w WITD
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2007-06-11 12:09:44
Data udostępnienia informacji: 2007-06-11 12:09:44
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01 07:05:15

Wersja do wydruku...

corner   corner