logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 Katowice dn. 7 czerwca 2013 r.
   
    WAT.272.1.1.2013
                                                                      
 
                       
 
 
 
 
   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
 
„Dostawy papieru kserograficznego dla WITD w Katowicach ”
 
 
za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy:  Paweł Wysocki Hurtownia Papiernicza, 43-100 Tychy, Al. Bielska 80.
 
Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny uzyskała 100 pkt.
 
 
 
 
W zakresie powyższego zadania wpłynęły oferty, ze strony wykonawców:
 
1)     Wydawnictwo Akcydensowe, 01-225 Warszawa, ul. Bema 60A, Oddział   w Krakowie ul. Łagiewnicka 39, która przy zaoferowanej cenie za przedmiot zamówienia w kwocie: 13.683,75 zł uzyskała 86,52 pkt.,
 
2)     Paweł Wysocki Hurtownia Papiernicza, 43-100 Tychy, Al. Bielska 80, która przy zaoferowanej cenie za przedmiot zamówienia w kwocie: 11.838,75 zł uzyskała 100 pkt.,
 
3)     Pro Office Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al. Korfantego 179B, która przy zaoferowanej cenie za przedmiot zamówienia w kwocie: 11.854,13 zł uzyskała 99,87 pkt.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.1.2013
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-07 14:51:22
Data udostępnienia informacji: 2013-06-07 14:51:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-07 14:53:33

Wersja do wydruku...

corner   corner