logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 15/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 05 maja 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     114.614 zł

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       18.861 zł,-

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                 18.861 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      18.861 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

          Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                         95.753 zł,-

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                  95.753 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      95.753 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:            114.614 zł,-         

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       18.861 zł,-

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                 18.861 zł,-

              § 3110 – Świadczenia rodzinne                                                                 18.861 zł,-

 

 

          Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                         95.753 zł,-

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                  95.753 zł,-               

              § 3240 – Stypendia dla uczniów                                                                95.753 zł,-

 

 

§ 3.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

851

 

 

 

85154

 

 

 

 

4210

4300

 

 

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

3.000,-

 

 

 

 

 

3.000,-

 

921

 

 

 

92116

 

 

 

 

4210

4280

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Biblioteki

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

500,-

 

 

 

 

 

500,-

 

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:08:24
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:08:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:09:17

Wersja do wydruku...

corner   corner