logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie dostawy samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach
Nr. postępowania:WAT.272.1.4.2012
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 30 listopada 2012 r., uprzejmie informujemy:
 
 
 Pytanie nr 1 dotyczące pkt.1.4 załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:
„Czy zamawiający dopuści dostawę samochodu, o szerokości bez lusterek bocznych wynoszącej 1815 mm, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Powyższa różnica 5 mm jest minimalna i w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie funkcjonalności samochodu.”
Odpowiedź:
 Zamawiający nie zezwala na dostawę samochodu osobowego, o szerokości bez lusterek bocznych wynoszących 1815 mm. Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia –tabela B, lp. 1.4. parametry techniczno-użytkowe samochodu osobowego – minimalna szerokość samochodu winna wynosić 1820 mm. Zamawiający wyjaśnia, iż samochód osobowy będzie wykorzystywany do wykonywania czynności kontrolnych na drogach publicznych i w siedzibie przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy przez umundurowanych inspektorów transportu drogowego posiadających specjalistyczne indywidualne wyposażenie. Ponadto samochód będzie doposażony w specjalistyczne wyposażenie kontrolno-pomiarowe. Z tego względu zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynie minimalną szerokość samochodu bez wyznaczania wartości maksymalnej dla pozyskania pojazdu jak najszerszego, umożliwiającego bezpieczny przewóz kontrolujących inspektorów transportu drogowego, a także umieszczenie i przewożenie w bezpieczny sposób posiadanego wyposażenia kontrolnego.
 
Pytanie nr 2 dotyczące pkt. 5.17 załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:
„Czy zamawiający w odniesieniu do pkt. 5.15 odstąpi od wymogu „siedzenia kierowcy  i pasażera welurowe” i dopuści dostawę samochodu wyposażonego w siedzenia kierowcy i pasażera z tapicerką materiałową w ciemnej tonacji odporną na ścieranie, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.”
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie zezwala na dostawę samochodu osobowego wyposażonego w siedzenia kierowcy i pasażera z tapicerką materiałową. Zamawiający informuje, że zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tabela B, lp. 5.15. i 5.17. parametry techniczno-użytkowe samochodu osobowego – wymaga aby pojazd posiadał materiałową tapicerkę siedzeń w ciemnej tonacji odporną na ścieranie oraz aby siedzenia kierowcy i pasażera z podtrzymywaniem bocznym wykonano                  z weluru. Zastosowanie powyższego obicia tapicerskiego zapewnić ma wyższy komfort jazdy             w czasie wykonywania czynności kontrolnych przez umundurowanych inspektorów transportu drogowego i zapewnić skuteczniejsze utrzymanie pojazdu w czystości w pracy ciągłej samochodu.

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie postępowania przetargowego nr WAT.272.1.4.2012
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-03 09:03:55
Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 09:03:55
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-03 09:06:54

Wersja do wydruku...

corner   corner