logo
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice, dn. 15 października 2012 r.

WAT.272.1.3.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  informuje,że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

"Usługi wykonania specjalistycznej zabudowy 1 szt. pojazdu ciężarowego"

 

za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę złożoną przez wykonawcę:

AMZ Kutno Sp. z o.o., ul.Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno.

 

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w opraciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny uzyskała następującą punktację:

cena- 60 pkt.,

termin realizacji zamówienia -20 pkt.,

okres gwarancji na zabudowę pojazdu- 0 pkt.,

okres gwarancji na wykonaną powierzchnie lakierniczą nadwozia w kolorze ciemnozielonym - 0 pkt.

Łączna punktacja przyznana ofercie: 80 pkt.

 

W zakresie powyższego zadania nie wpłynęły inne oferty.

: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.3.2012
: WITD w Katowicach
: Andrzej Jaworski
: Andrzej Jaworski
: Andrzej Jaworski
: 2012-10-16 11:24:37
: 2012-10-16 11:24:37
: 2012-10-16 11:44:38

...

corner   corner