logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice, dnia 9 października 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH

 

 

 

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie usługi wykonania specjalistycznej zabudowy 1 szt. pojazdu ciężarowego marki Renault Master.
Nr. postępowania:WAT.272.1.3.2012
 
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 8 października 2012 r., uprzejmie informujemy:
 Pytanie:
„Czy zamawiający zezwoli na dostawę pojazdu po zabudowie z wykonaną opinią rzeczoznawcy PZMot umożliwiającą rejestrację pojazdu jako specjalny zamiast dostarczenia świadectwa homologacji II etapu dla pojazdu skompletowanego jako specjalny”?
Odpowiedź:
 Zamawiający nie zezwala na dostawę pojazdu po zabudowie z wykonaną opinią rzeczoznawcy PZMot umożliwiającą rejestrację pojazdu jako specjalny zamiast dostarczenia świadectwa homologacji II etapu dla pojazdu skompletowanego jako specjalny.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie w wymaganymi warunkami zabudowy zawartymi w tabeli D załącznika nr 2 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie homologacji pojazdu- zamawiający wymaga po wykonanej zabudowie pojazdu dostarczenia świadectwa homologacji II etapu dla pojazdu skompletowanego jako specjalny.  

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie postępowania przetargowego nr WAT.272.1.3.2012
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-10 09:52:19
Data udostępnienia informacji: 2012-10-10 09:52:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 10:09:44

Wersja do wydruku...

corner   corner