logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice, dn. 14 listopada 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zaprasza do składnia ofert w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.3.4.2018 w przedmiocie dostawy samochodu osobowego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ogłoszenia: 647864-N-2018 z dnia 14 listopada 2018 r. W załączniku do niniejszego ogłoszenia zawarto ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, druk specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz edytowalne załączniki do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o postępowaniu nr WAT.272.3.3.2018 w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 14:20:04
Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 14:20:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-14 14:44:34

Wersja do wydruku...

corner   corner