logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 14 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 i 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, uprzejmie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie: „Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (utylizacji) odpadów komunalnych z WITD w Katowicach” - oznaczonym numerem WAT.272.4.3.2018  wpłynęła jedna oferta, której na podstawie przyjętych w druku zapytania ofertowego kryterium wyboru przydzielono następującą ocenę punktową:

lp. Imię i nazwisko, nazwa (firma) wykonwcy, adres siedziby wykonawcy Kryteria oceny "Cb" - cena łączna oferty brutto/przyznane punkty Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę "Zb"/ przyznane punkty
1. Miejskie Przedsiębirstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Obroki 140, 40-833 Katowice

15.643,93 zł

70,00 pkt.

21 osób

30,00 pkt.

Za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę powyższego wykonawcy.

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.242.4.2.2018 w przedmiocie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (utylizacji) odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 08:15:19
Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 08:15:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-14 08:27:22

Wersja do wydruku...

corner   corner