logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice, dn. 2 lutego 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z wymogiem wynikającym z postanowienia art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) podaje do publicznej wiadomości plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych tutejszej jednostki w roku 2018

 

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia -zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Dostawa mobilnej linii diagnostycznej Dostawa Przetarg nieograniczony 1.056.000,00 I kwartał
Dostawa paliw płynnych dla środków transportu Dostawa Przetarg nieograniczony 300.000,00 III kwartał
Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową Dostawa Przetarg nieograniczony 250.000,00 III kwartał

 

 

Podpisano elektronicznie w systemie EZD.

Nazwa dokumentu: Plan zamówień publicznych WITD w Katowicach w roku 2018
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 11:53:15
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 11:53:15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-24 14:57:16

Wersja do wydruku...

corner   corner