logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 13 grudnia 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 i 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach,

- informuje, że w postępowaniu nr WAT. 272.4.12.2017  w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy:

Centrum Medyczne TOMMED Sp. zo.o. PROF-MED Sp. Komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1 oznaczonej numerem WAT.272.4.12/1/2017 zgodnie z poniższymi warunkami i przyznaną punktacją w ramach kryteriów wyboru:

a) cena łączna oferty brutto Cb:18.279,00 zł - przyznana punktacja:80,00 pkt.,

b) liczna pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w sposób określony w ustawie z dnia 2 czerwca 1997 r. Kodeks pracy, którzy będą wykonywać badania lekarskie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych według stanu na dzień ogłoszenia postępowania Zb: 0 osób- przyznana punktacja: 0 pkt.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny – uzyskała łącznie: 80,00 pkt.

Zgodnie z rozdziałem XII druku zapytania ofertowego umowa w sprawie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach została podpisana z dniem 13 grudnia 2017 r. w powyższym wykonawcą.

 

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego o nr WAT.272.4.12.2017 w przedmiocie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla praco
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 13:45:23
Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 13:45:23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 13:51:04

Wersja do wydruku...

corner   corner