logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 11 grudnia 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 i 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach,

- informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Świadczenia usług telefonii komórkowej i internetu mobilnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach”

za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa oznaczonej numerem WAT.272.4.10/2/2017 zgodnie z poniższymi warunkami i przyznaną punktacją w ramach kryteriów wyboru:

a) cena oferty brutto abonamentów Cb: 55.084,32 zł - przyznana punktacja:70,00 pkt,

b) cena oferty brutto zakupu aparatów telefonicznych, komórkowych oraz modemów Ct: 145,14 zł- przyznana punktacja: 20,00 pkt.,

c) liczna pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w sposób określony w ustawie z dnia 2 czerwca 1997 r. Kodeks pracy, którzy wykonują czynności z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych według stanu na dzień ogłoszenia postępowania Zb: 2858 osób- przyznana punktacja: 1,95 pkt.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny – uzyskała łącznie: 91,95 pkt.

W ramach niniejszego postępowania wpłynęła również oferta wykonawcy Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa oznaczona numerem WAT.272.4.10/1/2017 zgodnie z poniższymi warunkami i przyznaną punktacją w ramach kryteriów wyboru:

a) cena oferty brutto abonamentów Cb: 67.270,80 zł - przyznana punktacja:57,32 pkt,

b) cena oferty brutto zakupu aparatów telefonicznych, komórkowych oraz modemów Ct: 1.244,76 zł- przyznana punktacja: 2,33 pkt.,

c) liczna pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w sposób określony w ustawie z dnia 2 czerwca 1997 r. Kodeks pracy, którzy wykonują czynności z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych według stanu na dzień ogłoszenia postępowania Zb: 14.661 osób- przyznana punktacja: 10,00 pkt.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny – uzyskała łącznie: 69,65 pkt.

 

 

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego o nr WAT.272.4.10.2017 w sprawie w przedmiocie świadczenia usług telefonii komórkowej i internetu mobilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 11:51:46
Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 11:51:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 12:00:22

Wersja do wydruku...

corner   corner