logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 4 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 zaprasza do składania ofert w drugim postępowaniu nr WAT.272.4.12.2017 w przedmiocie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla pracowników WITD w Katowicach. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), gdyż szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach. Druk zapytania ofertowego zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępny jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia lub do pobrania w sekretariacie pok. nr 20.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 12.00.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

Anna Sokołowska-Olesik

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie nr WAT.272.4.12.2017 o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla pracowników WITD w Katowicac
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 14:25:57
Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 14:25:57
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 14:34:53

Wersja do wydruku...

corner   corner