logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 23 października 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR WAT.272.3.2.2017 W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA WITD W KATOWICACH

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do zamawiającego dniu 20 października 2017 r., przedkładamy w załączeniu do niniejszego ogłoszenia wyjaśnienia do treści siwz udzielone przez zamawiającego.

Informujemy, iż w wyniku zgłoszonych pytań zamawiający dokonał zmiany druku siwz w niniejszym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 27 października 2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia przedkładamy zmodyfikowany druk siwz oraz ogloszenie o zmianie ogłoszenia 602707.

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia do treści siwz i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu nr WAT. 272.3.2.2017 w przedmiocie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 15:11:46
Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 15:11:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 18:56:07

Wersja do wydruku...

corner   corner