logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


1. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz .

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w bibliotece oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

3.Biblioteka prowadzi filie biblioteczne, służące zaspokajaniu potrzeb czytelników, zlokalizowane w : Gorzanowie, Starej Łomnicy, Wilkanowie, Międzygórzu, Idzikowie, Starym Waliszowie, Długopolu Zdrój, filii miejskiej – Osiedle Szkolne.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną bibloteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii działających w bibliotece organizacji związkowych i pracowniczych oraz zatwierdzeniu przez organizatora.

5.Przy bibliotece, jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, rady społeczne, stowarzyszenia powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator Jan Kowalski
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Jan Kowalski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Jan Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-11 12:52:58

Wersja do wydruku...

corner   corner