logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


POZOSTAŁE INFORMACJE

Katowice, dnia 4 lipca 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, informujemy, iż w postępowaniu nr WAT. 272.4.4.2017 w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiocie:

„Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WITD w Katowicach”

za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Poczta Polska S.A., ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w cenie brutto: 59.147,80 zł (przyznana punktacja: 80,00 pkt.),  liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 37.563,71 osób (przyznana punktacja 20,00 pkt.).

W zakresie przedmiotowego postępowania wpłynęła jedna oferta.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor

Transporu Drogowego

Anna Sokołowska-Olesik

 

        

Sprawa wyłączona z systemu EZD

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.4.4.2017 w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WITD w Katowica
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 15:05:20
Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 15:05:20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 15:20:07

Wersja do wydruku...

corner   corner