logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2019 > listopad

Proszę wybrać przetarg:

» 2019-11-08, Ogłoszenie nr WAT.272.4.7.2019 o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych mobilnych

» 2019-11-13, Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr WAT.272.4.7.2019 w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmujących telefonię komórkową i Internet mobilny

» 2019-11-15, Wyjaśnienia do treści druku zapytania ofertowego nr WAT.272.4.7.2019 w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmujących telefonię komórkową i Internet mobilny

» 2019-11-18, Ogłoszenie nr WAT.272.4.8.2019 o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

» 2019-11-18, Ogłoszenie drugie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr WAT.272.4.7.2019 w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmujących telefonię komórkową i Internet mobilny

» 2019-11-19, Ogłoszenie o postępowaniu nr WAT.272.3.3.2019 w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie usług ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i odpowiedz

» 2019-11-22, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.242.4.7.2019 w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych mobilnych

» 2019-11-25, Wyjaśnienia do treści siwz w postępowaniu nr WAT.272.3.3.2019 w przedmiocie świadczenia usług ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

» 2019-11-26, Wyjaśnienia drugie do treści siwz w postępowaniu nr WAT.272.3.3.2019 w przedmiocie świadczenia usług ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

» 2019-11-28, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.4.8.2019 w przedmiocie świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

» 2019-11-28, Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr WAT.272.3.1.2018 w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie świadczenia usług ubezpieczeniowych

corner   corner