logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2017 > grudzień > 2017-12-06
Wyjaśnienia do treści druku zapytania ofertowego w postępowaniu nr WAT.272.4.10.2017

Katowice dn. 6 grudnia 2017 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach - nr postępowania:WAT.272.4.10.2017

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do zamawiającego w dniu 6 grudnia 2017 r., uprzejmie informujemy:

Pytanie: „Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Dotyczy OPZ VI. pkt 3 ppkt. i, j, k Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości parametrów. Według zamawiającego wszystkie pozostałe parametry spełnia jeden telefon dostępny na rynku, jednakże jego parametry różnią w od wskazanych przez Zamawiającego w ppkt i, j. k. Według nas prawidłowe parametry do tego telefonu to :

-1 GB pamięci RAM; -8 GB pamięci ROM; -slot na kartę pamięci do 32 GB”

Odpowiedź: Zamawiający w druku zapytania ofertowego część VI pkt. 3 zmienia brzmienie ppkt.:

1) i na poniższe:

„i. pamięć RAM: min.1GB”;

2) j na poniższe:

„j. wbudowana pamięć ROM min.8 GB”;

3) k na poniższe:

„k. rozbudowa pamięci poprzez slot na kartę pamięci do 32 GB”

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Ilość odwiedzin: 332
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 14:10:52
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 14:10:52
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 14:15:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner