logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2017 > grudzień > 2017-12-01
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr WAT.272.4.10.2017 z dnia 22.11.2017 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług telefonii komórkowej i internetu mobiln

Katowice dn. 30 listopada 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z postanowieniem § 8 pkt. 3 lit.b załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach,

- informuje, że unieważnia postępowanie nr WAT.272.4.10.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Świadczenia usług telefonii komórkowej i internetu mobilnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie przedmiotowego postępowania w terminie wyznaczonym w postępowaniu na składanie ofert do siedziby zamawiającego wpłynęły oferty ze strony wykonawców:

1) Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, nr oferty WAT.272.4.10/1/2017 w łącznej cenie brutto: 106.217,88 zł,

2) Polkomtel Sp. z o.o. , ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, nr oferty WAT.272.4.10/2/2017 w łącznej cenie brutto: 94.313,94 zł.

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyższe zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Załączniki do pobrania:

2017-12-01 11:31:07 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1.14 MB)

Ilość odwiedzin: 452
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 11:23:32
Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 11:23:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 11:33:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner