logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2015 > czerwiec > 2015-06-10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr WAT.272.1.1.2015 w zakresie zadania częściowego nr V

Katowice dn. 9 czerwca 2015 r.

WAT. 272.1.1.2015

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje,

że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawy składników umundurowania służbowego dla inspektorów WITD w Katowicach” ujętego w dwóch odrębnych zadaniach częściowych - unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie zadania częściowego o numerze: V - obejmujące dostawę składników umundurowania służbowego - elementów stroju motocyklisty.

W zakresie powyższego zadania częściowych w wyznaczonym w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie na składanie ofert nie wpłynęły do zamawiającego oferty. Okoliczność powyższa stanowi w świetle art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawę do unieważnienia w tym zakresie prowadzonego postępowania.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania przeatgowego nr WAT.272.1.1.2015 w zakresie zadania częściowego nr V
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10 14:37:36
Data udostępnienia informacji: 2015-06-10 14:37:36
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 14:40:16

Wersja do wydruku...

corner   corner