logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2014 > lipiec > 2014-07-14
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.1.2014

 

                                                                            Katowice, dn.14 lipca 2014 r.
 
WAT.272.1.1.2014
                                                                                 
 
Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa 2 szt. samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach"
 
(oznaczenie sprawy: WAT.272.1.1.2014)
 
 
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 11 lipca 2014 r., uprzejmie informujemy:
 
 Pytanie:
„Czy zamawiający wyraża zgodę na rejestrację dwuetapową. Zmiana ta pozwoli na rozesłanie do większej liczby podwykonawców prośby o wycenę oraz obniżenie wartości cenowej zabudowy.
 
 
Odpowiedź:
 Zamawiający nie wyraża zgody na rejestrację dwuetapową. Zgodnie z wymogiem zawartym w tabeli „B- warunki zabudowy” pkt. Homologacja pojazdu zabudowanego” stanowiącej załącznik nr 1 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia: wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdu, jako specjalny dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.).
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.1.2014
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2014-07-14 09:44:13
Data udostępnienia informacji: 2014-07-14 09:44:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-14 09:48:33

Wersja do wydruku...

corner   corner