logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > listopad > 2013-11-08
Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.3.2013 w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Katowice dn. 8 listopada 2013 r.
 
 
          WAT. 272.1.3.2013
 
 
 
Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach – numer postępowania: WAT.272.1.3.2013
 
 
 
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 7 listopada 2013 r., uprzejmie informujemy:
 
 
 Pytanie nr 1 dotyczące załącznika nr 7 do SIWZ § 4 ust.4 wzoru umowy:
„Zamawiający wskazuje, że będzie stosował książki nadawcze własnego nakładu. Czy zamawiający  dostarczy Wykonawcy wzór książki nadawczej własnego nakładu celem weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami?”
 
Odpowiedź:
 Zamawiający dostarczy Wykonawcy wydruki książki nadawczej własnego nakładu celem weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 
 
Pytanie nr 2 dotyczące załącznika nr 7 do SIWZ § 9 ust.8 wzoru umowy:
„Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg. proponowanego zapisu: „Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 10 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg. proponowanego zapisu: Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 10 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.
 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie ust. 8 w § 9  załącznika nr 7 do SIWZ, na poniższy:
 
„8 . Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 10 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.”
 
 
Pytanie nr 3 dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ pkt. G ust.6: 
„Dostarczanie przesyłek pocztowych adresowanych do zamawiającego będzie odbywać się przez wykonawcę codziennie w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A. Godzina dostarczania przesyłek zostanie uzgodniona z wybranym wykonawcą, przy czym zamawiający wymaga, aby odbiór dostarczanych przesyłek nastąpił w godzinach od 11.00 do 13.00. Czy Zamawiający ma na myśli przesyłki zwracane? Przedmiotem zamówienia jest przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych.”
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby dostarczanie przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego, w tym również zwrot Zamawiającemu przesyłek niedoręczonych  odbywało się przez Wykonawcę codziennie w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A.
Zamawiający wymaga, aby  dostarczanie przesyłek przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ich odbiór przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A  nastąpił w godzinach od 11.00 do 13.00. Ustalenie konkretnej godziny dostarczania i odbioru przesyłek nastąpi w wyniku uzgodnienia z wybranym Wykonawcą.
 
W związku ze zmianą brzmienia postanowienia brzmienie ust. 8 w § 9  załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający w załączeniu do ninjeszych wyjaśnień publikuje druk SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.                                                           
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.3.2013 w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-08 12:08:20
Data udostępnienia informacji: 2013-11-08 12:08:20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 12:26:01

Wersja do wydruku...

corner   corner