logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > listopad > 2013-11-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.2.2013

 

       Katowice dn. 4 listopada 2013 r.
   
    WAT.272.1.2.2013
                                                                      
 
 
 
 
 
                           
 
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu              w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
 
„Świadczenia usług czystościowych w siedzibie WITD w Katowicach ”
 
 
za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy:  
„FORSOLIS” Sp. z o.o., 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65.
 
Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn 36.721,11 zł uzyskała 100 pkt.
 
 
  
W zakresie powyższego postępowania wpłynęły  oferty, ze strony wykonawców:
 
 
1)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o.,43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 59A, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn             za przedmiot zamówienia w kwocie: 51.625,62 zł uzyskała 71,13 pkt,
 
2)    „FIRMA ZAJFERT”, Aleksandra Zajfert, 42-200 Częstochowa, ul. Gersona 8, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia              w kwocie: 39.313,20 zł uzyskała 93,41 pkt,
 
3)    „MULTISERVICE” Sp. z o.o.,10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3H, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 86.834,56 zł uzyskała 42,29 pkt,
 
4)    Centrum Ochrony  „SECURITY” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5a, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie:59.401,92 zł uzyskała 61,82 pkt,
 
5)    Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych „ANTEMA” Sp. z o.o., 58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 8A, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 54.217,68 zł uzyskała 67,73 pkt,
 
6)    „INWEMER SYSTEM” Sp. z o.o.,97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 49.249,44 zł uzyskała 74,56 pkt,
 
7)    „FORSOLIS” Sp. z o.o.,40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 36.721,11 zł uzyskała 100 pkt,
 
8)    „NOVIA” Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 73.874,39 zł uzyskała 49,71 pkt,
 
9)    Zakład Ochrony Mienia „IMPULS” S.C., Janusz Dudek, Bogdan Seweryn,             41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 3, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 53.136,00 zł uzyskała 69,11 pkt,
 
10) „AKROPOLISES” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 25, , która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 45.577,44 zł uzyskała 80,57 pkt,
 
11)„MUTREC” Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 68.042,12 zł uzyskała 53,97 pkt,
 
12)„AGRO-SERVICE”, Piotr Kulak,40-761 Katowice, ul. Twarda 16A, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 51.625,44 zł uzyskała 71,13 pkt,
 
13)„ERA” Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B, która przy zaoferowanej cenie łącznej brutto Cn za przedmiot zamówienia w kwocie: 43.849,20 zł uzyskała 83,74 pkt.
 
 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.2.2013
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-05 14:57:01
Data udostępnienia informacji: 2013-11-05 14:57:01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 14:58:03

Wersja do wydruku...

corner   corner